Groot onderhoud N315 Doetinchem - Ruurlo 2020/2021

17-06-2020 10:12

Header-Nieuwsbrief-N315-provincie-Gelderland.png#asset:266

Nieuwbrief N315 Doetinchem - Ruurlo

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Ook hebben we een aantal knelpunten gesignaleerd waar maatregelen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Wij voeren dit project uit en werken daarin samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie.

Film online

Tijdens het groot onderhoud vervangen we de bovenlaag van het asfalt over bijna de hele weg.

Op 8 locaties maken we de weg veiliger. We laten u in een film per situatie zien hoe het er uit gaat zien na de aanpassingen.

Deel van project wacht op bos- en bomenbeleid

Het groot onderhoud van de N315 zouden we combineren met maatregelen gericht op het verkeersveiliger maken van bermen en laanherstel. Deze staan in het integraal inrichtingsplan dat we voor de N315 opstelden. In de loop van 2020 stellen Gedeputeerde Staten een (nieuw) bos – en bomenbeleid vast. De komst van het nieuwe bomen- en bosbeleid heeft gevolgen voor dit plan. De volgende projectonderdelen stellen we daarom uit:

•Het verbreden van het weggedeelte km 12-14.1 (bij Zelhem), inclusief asfaltonderhoud.

•Uitvoering van het integrale inrichtingsplan.

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Werkzaamheden in 2020

Het asfaltonderhoud voor het grootste deel van dit traject en een aantal aanpassingen voor de verkeersveiligheid kunnen niet wachten op het nieuwe beleid. Daarom staan voor eind 2020 en begin 2021 gepland:

•onderhoud asfalt, met uitzondering van het te verbreden weggedeelte boven Zelhem (km 12-14,1)

•onderhoud aan onder meer openbare verlichting en bewegwijzering

•verbetering aansluitingen inclusief bomenkap Schovenweg, Wassinkbrinkweg, Terborgseweg en Heidenhoekweg

•verruiming rotondes rondweg Zelhem

•vervangen brug Veengoot (inclusief bomenkap voor tijdelijke omleiding)

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aansluitingen, verruiming rotondes en vervangen brug) is de kap van 12 bomen onvermijdelijk. Uiteraard zorgen we voor nieuwe aanplant (van 18 bomen) in de omgeving van de N315.

Meer informatie hierover leest u in de Toelichting op de bomenkap N315, fase 1

Hierin ziet u van alle in fase 1 te kappen bomen een afbeelding en een toelichting.

Planning

•April 2020: aanvraag vergunningen, incl. kapvergunning

•Juni 2020: presentatie plannen online en in informatiecentrum

•22 juni – 29 juni: graafwerkzaamheden voor het in kaart brengen van kabels en leidingen

•1 juli 2020: presentatie plannen in informatiecentrum

•September 2020: start werkzaamheden

Op de hoogte blijven?

Kijk voor alle informatie op onze website https://www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo

Vanaf 1 juli 2020 kunt u bij het informatiecentrum in Ruurlo terecht met al uw vragen over de plannen.

Open: woensdagen van 12.00-17.00 uur

Locatie: Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag aan Jan van de Wouw, omgevingsmanager van de N315 via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.

image004.png#asset:267