(Be)leven in de Veldhoek


In de Veldhoek is het goed toeven en verschillende openbare voorzieningen zijn aanwezig. Klikt u op de balk om meer te lezen over de betreffende voorziening.

Voorzieningen

De bus lijn 23 Doetinchem- Enschede rijdt door de Veldhoek. Vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur rijdt er elk half uur een bus. Daarna rijdt er tot 24.00 uur ieder uur een bus.

Voor afval is een milieuparkje te vinden aan de Varsselseweg, net voorbij de sporthal. Met afval van kunststof verpakkingen, glas en zuivel- & sappakken kunt u hier terecht.

Iedere inwoner van het Bronckhorster deel heeft thuis een oud papiercontainer voor inzamelen papier. Daarnaast is er (o.a. voor de Berkellandse Veldhoeker) één keer in de maand mogelijkheid papier in de container bij de oude basisschool te doen. Kijkt u onder "Agenda" voor de data in 2015 dat de papiercontainer er staat. Oud ijzer kan in ingeleverd worden in de container bij de fam. Bretveld aan de Boskapelweg. Uiteraard mag er alleen oud ijzer of andere metalen in. Iedereen kan er ten alle tijden ijzer in de bak gooien zonder dit van te voren te melden.

Automatische Externe Defibrillator- apparaten die bij ernstig hartfalen kunnen worden gebruikt, zijn op twee plaatsen in de Veldhoek aanwezig. Ze hangen bij sportcomplex de Veldhoek en bij het "Gebouw" naast de oude basisschool aan de Kapersweg. Ze kunnen worden bediend door geschoolde vrijwilligers.

In de Goede Herder Kapel NH aan de Kapelweg vindt er eens in de maand een kerkdienst op de zondagmorgen plaats.

Er is geen hondentoilet. Aan de hondenbezitters de vraag om geen uitwerpselen bij inwoners in de berm achter te laten. Het bos is op loopafstand.

Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg, welzijn en werk kunt u terecht bij de sociale teams van de gemeente Bronckhorst. Via deze link leest u meer.

In Berkelland wordt met Voormekaar teams gewerkt. Lees u hier meer.


Er is geen "vaste" supermarkt in de Veldhoek. Wel is het mogelijk gebruik te maken van de rijdende winkels.Elke dinsdag rijdt de groenteboer de Jonge uit Borculo langs en ook elke maandagmorgen komt er een rijdende buurtwinkel aan in de Veldhoek.

Cultuur & vrije tijd

Voor bewoners in de verschillende leeftijdsgroepen worden er van allerlei activiteiten georganiseerd. Klikt u hieronder op de balk voor een toelichting van de activiteit.

De stichting Varssel-Veldhoek organiseert elke 3e donderdag een leuke middag in de feestzaal in de Veldhoek.
Eén keer per jaar wordt er een busreis gepland. Verder worden activiteiten als muziek, bingo etc. georganiseerd.
Ook worden gastsprekers uitgenodigd.
De bezoekers betalen per keer dat men aanwezig is een kleine bijdrage.
Contactpersoon: W. Klein Winkel
tel: 0575-467247

Elke dinsdagmiddag. Geen officiële wedstrijden, gewoon gezellig een potje biljarten.

Deze stichting organiseert jaarlijks het laatste weekend in september het volksfeest. Ook zorgen zij voor de jaarlijkse fietstocht. Bekijkt u hun site via http://www.veldhoeksfeest.nl/.

Enkele ouders van de ouderraad van de inmiddels gesloten basisschool hebben het initiatief genomen leuke activiteiten voor de jeugd in de Veldhoek te (blijven) organiseren. Hun doel is het behoud van de kinderactiviteiten en de optocht tijdens het Veldhoeks Feest.
Te denken valt aan een filmmiddag, sportactiviteiten zoals deelname wandel4daagse, maar ook aan de jarenlange traditie van het kerstbakjes maken voor de ouderen in de Veldhoek. Donatie voor de gezinnen met kinderen tot 12 jaar die binding hebben met de Veldhoek: € 15,- per kind. Oudere kinderen van 12 – 16 jaar betalen een vrijwillige bijdrage. En draagt u de Veldhoek een warm hart toe, dan kunt u natuurlijk ook altijd donateur worden. U kunt zich opgeven bij alle leden van het bestuur zie ook de site van de Stichting Jong & Actief.

De tennisvereniging “T.V.Veldhoek" heeft twee tennisvelden die liggen achter de sporthal van Eetcafé De Veldhoek, Varsselseweg 55 in Hengelo Gld. De leden kunnen alle dagen op de banen terecht. Bij de afdeling tennis bestaat de mogelijkheid om diverse competities te tennissen, tennislessen te volgen etc. info: sportcomplex de Veldhoek. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Gerrie Toevank, secretaris.

tel: 0573-4514550 en e-mailadres: jbtoevank@hetnet.nl

De biljartvereniging is aangesloten bij de Koninklijke bond.
Ze tellen vier teams in de koninklijke bond KNBB en één team in de wilde bond De IJsselkring
Er wordt op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond gespeeld.
info: sportcomplex de Veldhoek

Eén team in de IJsseldarts.

De gymvereniging is in 2014 gefuseerd met de gymverenigingen van Zelhem en Halle.
In het gebouw aan de Kapersweg in de Veldhoek worden lessen gegeven voor de jeugd (dance) en de senioren (ouderengym). Voor contact en lestijden kijkt u op de site van http://dynamicgym.nl/

Onder de naam van Veldhoek wordt er gespeeld in Zelhem.

Onder de naam Veldhoek wordt er gespeeld in sporthal de Pol in Zelhem. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anita Assink via telefoonnummer 0573-461452.

De boogschietvereniging oefent iedere dinsdagavond in het buurt-en verenigingsgebouw aan de Kapersweg vanaf half 9. Eens per jaar vindt er een straten/vrienden toernooi plaats in de eerste maanden van het jaar. Hierbij kan iedereen zich opgeven die het leuk vind een avond met een boog te schieten.

Contactpersoon: de heer J. Bretveld 0573-461278

Activiteiten die ook in het buurt- en verenigingsgebouw georganiseerd worden zijn:

- eens per 2 jaar een play back show;

- eens per 2 jaar een dart toernooi.

Verder organiseert een groepje dames workshops bloemschikken (contactpersoon: de heer J. Bretveld 0573-461278).

De toneelgroep is een zelfstandige groep, die elk jaar tijdens het Veldhoeks feest in september een toneelstuk opvoert. De voorbereidingen beginnen vanaf maart. Vanaf die tijd wordt er wekelijks geoefend.
Iedereen die belangstelling heeft kan zich aanmelden.
Contactpersoon: Ingrid Zieverink 06-27417642/Gerrie Visschers 06-38307958.

Voor liefhebbers van hardlopen is er op de zaterdagmorgen een loopgroep begeleid door gerenomeerd trainer. Zie ook de site van Loopgroep Zandloper, www.lg-zandloper.nl. Voor aanmelding of vragen info@lg-zandloper.nl of 06-22792658.

Als vertegenwoordigers van de buurtschap doen actieve, fanatieke Veldhoekers jaarlijks mee aan de zeskampspelen die gehouden worden tijdens de Ruurlose Septemberfeesten.