Procedure Natuurbegraafplaats ‘t Zand stopgezet

03-12-2019 10:15

Gemeente Bronckhorst heeft aangegeven de eerder gestarte procedure stop te zetten. Reden hiervoor is omdat er al geruime tijd geen ontwikkelingen zijn rondom de natuurbegraafplaats. Het staat de initiatiefneemster vrij om een nieuw verzoek om principemedewerking in te dienen.