Maatregelen voor kruising Kapelweg / Varsselseweg

14-03-2019 20:40

Vorig jaar hebben wij de bewoners rond de Kapelweg in een enquête gevraagd hoe het beste omgegaan kon worden met deze kruising.

De gemeente had destijds namelijk voorgesteld de kruising af te sluiten voor autoverkeer omdat ze opmerkingen hoorden uit de Veldhoek over de gevaarlijke situatie vanwege de nauwelijks zichtbare zijweg.

Echter uit onze enquête bleek vervolgens voor het voorstel van de gemeente maar weinig bijval. Veel vaker stelden de bewoners voor om van de kruising een voorrangskruising te maken.

En dat is wat de gemeente nu gaat doen! Komende vanuit de Kapelweg moet dan voorrang verleend worden aan verkeer op de Varsselseweg. Er worden in april/mei dit jaar verkeersborden geplaatst en haaientanden aangebracht.

-----------------------------------

Wij hebben de uitslag van de enquête en ons advies aan de gemeente in mei 2018 op papier rondgedeeld bij de bewoners rond de Kapelweg.

Nog even samengevat de uitslag van de enquête:

  • Het voorstel van de gemeente om de Kapelweg af te sluiten voor auto’s bij de Varsselseweg werd met 11 tegen 2 stemmen werd weggestemd.
  • 9 Bewoners gaven aan het maken van een voorrangskruising een betere oplossing te vinden.
  • Een ander voorstel werd 3 maal genoemd en nog enkele voorstellen 1 maal.

Het Bestuur