Groot onderhoud N315 Doetinchem - Ruurlo

01-07-2019 14:49

Onderstaand de Nieuwsbrief van de Provincie Gelderland over de N315 Doetinchem- Ruurlo.

Header-Nieuwsbrief-N315-provincie-Gelderland.png#asset:266

Nieuwsbrief N315 Doetinchem - Ruurlo

In 2020 staat er groot onderhoud gepland voor de N315 Doetinchem - Ruurlo. Tegelijk met het onderhoud wil de provincie maatregelen uitvoeren om de verkeersveiligheid en de aansluiting bij het landschap te verbeteren. Met deze nieuwsbrief informeren we u periodiek over de stand van zaken.

Samen met de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de politie onderzoeken wij welke knelpunten er op deze weg zijn. De gesignaleerde knelpunten zijn tijdens een inloopavond in augustus 2017 gepresenteerd en toegelicht aan zo’n 60 omwonenden en weggebruikers. In onze eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u daarover. Inmiddels zijn we weer een aantal stappen verder in het proces.

Bomen en landschap
Er is op dit moment veel discussie over bomen langs provinciale wegen. Zowel deze bomen als de wegen zijn van de provincie, dus die heeft hier een verantwoordelijkheid. Wij moeten met veel verschillende belangen rekening houden. Denk daarbij aan de verkeerveiligheid, aan natuur en ecologie en aan het bewaren van ons mooie landschap voor de generaties na ons. Deze belangen zijn soms strijdig met elkaar. Om aan alle belangen zoveel mogelijk recht te doen, zoeken we voor onze plannen samenwerking met de omgeving. We overleggen met aanwonenden, weggebruikers, deskundigen, belangengroepen, de gemeenten en de verkeersadviseurs van de politie. Samen werken we aan plannen om deze belangen te combineren. Dat proces volgen we ook voor deze weg.

Na de inloopavond is er veel uitgezocht en voorbereid. Alle ontvangen suggesties en adviezen zijn bekeken. In 2017 en 2018 is er een landschapsplan uitgewerkt waarmee we de landschappelijke inpassing van de weg, met aandacht voor de bomen en de verkeersveiligheid, willen verbeteren. Voor het landschapsplan hebben wij ons laten adviseren door de Werkgroep Bomen. Die bestaat uit aanwonenden, belangengroepen zoals de Bomenstichting Achterhoek, Bomenbelang Bronckhorst, Stichting Natuurlijk Achterhoek, de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland en de provincie.

Op 30 januari jl. hebben we het concept landschapsplan gedeeld met de Werkgroep Bomen. Ook Staatsbosbeheer, Veilig Verkeer Nederland (afdeling Bronckhorst) en de verkeerspolitie waren daarbij aanwezig. We werken het plan, samen met het onderhoud aan de weg zelf, nu uit tot de laatste details. Na de zomervakantie bespreken we het plan opnieuw met de Werkgroep.

Onderhoud
Bij het onderhoud aan de weg wordt de huidige asfaltverharding vervangen. Daar waar geluidreducerend asfalt ligt, komt ook weer geluidreducerend asfalt terug. Ook vervangen we de brug over de Veengoot, bij camping De Veldhoek. Zo zorgen we ervoor dat Gelderland veilig bereikbaar blijft.

Planning
Binnenkort bespreken we het landschapsplan met de betrokken partijen. In 2019 werken we de maatregelen verder uit. Ook worden dan de nodige vergunningen aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2020.

Vragen?
Voor vragen verwijzen wij u naar het Provincieloket: telefoon: 026 359 9999. Of kijk op de website: N315-Doetinchem-Ruurlo

image004.png#asset:267