Bestemmingsplan Gemeente Bronckhorst

18-11-2015 21:58

Een gedeelte van de buurtschap Veldhoek in de gemeente Bronckhorst valt onder het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Bronckhorst en een ander deel onder het bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden.Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft.

Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staan naast de gemeentelijke plannen ook de ruimtelijke plannen van provincie en rijk.

Gericht zoeken voor het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Bronckhorst kunt u via : www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP01047-ON01

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken bij de gemeente Bronckhorst.

20151104-Presentatie-Klankbordgroep-bp-Stedelijk-gebied