Over het Veldhoeks Belang


Welkom op de site van Veldhoeks Belang!

Veldhoeks Belang, de belangenvereniging voor de inwoners van de buurtschap Veldhoek.

De kern en het uitgestrekte buitengebied liggen in twee gemeenten: Bronckhorst en Berkelland.
Veldhoeks Belang zet zich in om de leefbaarheid in de buurtschap op een zo goed mogelijk peil te houden of te verbeteren en wil de spreekbuis zijn voor de inwoners naar de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en diverse instanties.

De vereniging is opgericht bij notariële akte op 7 juli 1995, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is lid van DKK. Dit staat voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland: www.dkkgelderland.nl.

logo-dkk.jpg#asset:99:url

Voor uw opmerkingen en ideeën staat Veldhoeks Belang altijd open.

De jaarlijkse ledenvergadering is rond mei/juni. In de tussenliggende tijd kunt u met vragen of kwesties bij het bestuur terecht.
Wilt u het Veldhoeks Belang steunen, word dan lid door € 5,- per jaar over te maken naar bankrekening NL37RABO0374783624

Bestuursleden Veldhoeks Belang

Voorzitter: Henk Wentink, (0573) 46 14 30
Secretaris: Riekie Nijhof
Penningmeester: Ellis Garritsen
Bestuurslid: Tamara van Aalst
Bestuurslid: Frans Erik Terpstra
Neemt u contact op met ons via het contactformulier

We staan en gaan voor een goed leefbare Veldhoek!