Windmolens in Bronckhorst: waar?

25-03-2019 22:05

Onderstaand een informatiebrief over windmolens in gemeente Bronckhorst van onze voorzitter:

Veldhoek, maart 2019

Beste inwoners van de buurtschap Veldhoek,

Via berichten in de Gelderlander op 14 februari 2019 hebben jullie kunnen lezen dat Bronckhorst o.a.twaalf windmolens, onderverdeelt in twee windparken met minimaal zes hoge windmolens, wil plaatsen. Tevens wil ze zonneparken aanleggen.

Op de site van de gemeente Bronckhorst kunnen jullie het plan inzien via de routekaart energieneutraal bronckhorst 2030 Op bladzijde 9 van het plan staat een tekening met 5 kaarten van het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

De deelnemers, dat waren 150 inwoners (op het totaal aantal inwoners van Bronckhorst, 36.352, is dat 0.4%) hebben op de voorlichtingsavonden mogen aangeven waar mogelijke kansen zouden zijn voor zonneparken/grotere zonnedaken en waar mogelijkheden zijn voor windmolens.

Ook mochten ze aangeven welke gebieden niet gebruikt zouden moeten worden voor grootschalige opwek.

Op de kaart rechtsonder staat de omgeving Zelhem/Halle/Wolfersveen/Veldhoek.

Hier ziet u o.a. ingetekend staan:

* Een windmolen in de hoek van Vierblokkenweg/Oude Ruurloseweg/Jachtweg.

* Een windmolen aan de oude Ruurloseweg , aan het einde van Klaverdijk.

* Een windmolen in de buurt van de Pincelweg/1e Berkendijk.

* Een zonnepark in de hoek van Jachtweg/Berkendijk.

* Een zonnepark in de hoek van Berkendijk/Oude Ruurloseweg.

Vermeldenswaard is nog dat de gemeente Bronckhorst in het plan te kennen geeft dat ze heeft gekozen voor de hoogste windmolens, te weten 200 meter hoog !!!

Bij navraag zegt een ambtenaar van de gemeente Bronckhorst het volgende: "De gemeente wil beslist nog niet aangeven waar de windmolens komen, ze vinden dat de toekomstige locaties gedragen moeten worden door de bewoners, de tekeningen daar doen ze niets mee. Het hele plan moet gezien worden als uitdaging aan de inwoners om hun mening te geven."

Het advies is:

Lees de "Energieneutraal Bronckhorst 2030" en laat uw stem horen!

Nu hebt u nog de kans om uw zegje te doen, straks wordt de plaats van de windmolens en de zonneparken definitief vastgesteld.

Henk Wentink

Veldhoek