Ontwerp bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst ter inzage

14-10-2015 15:34

De 7 bestemmingsplannen in Bronckhorst voor het stedelijk gebied (de kernen) worden samengevoegd tot één bestemmingsplan stedelijk gebied. Van 24 september t/m 4 november 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het gemeentekantoor Bronckhorst. Dit gaat onder andere over de kern van de Veldhoek. U kunt op de bedachte bestemmingen uw zienswijze geven bij de gemeente. Op 12 november 2015 staan de hoorzittingen gepland. Degene die daarvan gebruik wil maken, kan dat bij zijn zienswijze aangeven.